0%

Regulamin

REGULAMIN USŁUGDefinicje:

Zleceniobiorca – Wykonawca – EXIO

Zleceniodawca – Osoba, która zleca wykonanie usługi.

Zadatek –  świadczenie w postaci pieniężnej lub rzeczowej wręczane drugiej stronie przy zawieraniu umowy na poczet wykonywanej usługi – nie podlega zwrotowi (art. 394 kodeksu cywilnego).

 

I. Przygotowanie do rozpoczęcia prac:

1. Do rozpoczęcia prac wymagane jest zakupienie projektu w naszym sklepie internetowym (za wyjątkiem usług niestandardowych, które wyceniane są indywidualnie) oraz wpłaty ZADATKU w kwocie wcześniej ustalonej prze pracownika firmy.

a) Wpłata zadatku następuje jedynie po wcześniejszych ustaleniach oraz dla każdego zlecenia klient jest zobligowany do wpłacenia zadatku na poczet wykonania zlecenia.

b) W przypadku rezygnacji z kontynuacji zlecenia ze strony Klienta (zleceniodawcy) i ówczesnej wpłacie zadatku, zadatek zachowuje zleceniobiorca (EXIO) za wykonane do tej pory prace zgodnie z  art. 394, art. 487, art. 494 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964, Nr16, poz.93) Kodeksu Cywilnego.

c) W przypadku rezygnacji z kontynuacji zlecenia ze strony Klienta (zleceniodawcy) i ówczesnym opłaceniu całej kwoty usługi, 30% wpłaconej kwoty traktowane jest jako zadatek, wówczas klient otrzymuje zwrot 70% całej wpłaconej kwoty, a resztę zatrzymuje zleceniobiorca za prace wykonane do tej pory,  zgodnie z  art. 394, art. 487, art. 494 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964, Nr16, poz.93) Kodeksu Cywilnego.

2. Po zakupie projektu czas oczekiwania na grafikę wynosi do 3 dni, jednak w wyjątkowych przypadkach może to trwać nawet do 7 dni roboczych.
3. Przed przystąpieniem do prac wymagane jest wysłanie oraz załączenie wszelkich materiałów, które mają się znaleźć w projekcie oraz wybór układu grafiki, np. https://exio.pl/materia%C5%82y/uklad.jpg Jeśli nie wybiorą Państwo lub nie zaproponują swojego układu, będzie on przygotowany według naszej gestii.
4. Wszystkie załączone grafiki oraz dokumenty muszą posiadać dokładny opis, np. „Grafika logo.jpg proszę użyć w nagłówku oraz stopce szablonu”.

 

II. Projekt wstępny graficzny:

1. Po przeglądzie projektu graficznego przysługuje możliwość wysłania max 5 poprawek** liczone jako 1 poprawka = jeden element, przykład:
„(1)Proszę zamienić obrazek w nagłówku na samochód zamiast motocykla, (2)proszę w nagłówku umieścić logo producentów opon oraz (3)dodać napis ‚Gwarancja zadowolenia’” itp.
2. Poprawki projektu graficznego zostają wprowadzone w przeciągu około. 24 godz. jednak sporadycznie może to potrwać nawet do kilku dni roboczych o czym wcześniej zostaną Państwo poinformowani z przyczyn niezależnych od naszej firmy.
3. Poprawki projektu nie obejmują stworzenia całkowicie nowych elementów np. nie jest możliwe stworzenie całego nowego nagłówka lub nowego układu treści.
4. Po przekroczeniu 5 poprawek każde kolejne poprawki wyceniane są indywidualnie zależnie od wymaganego czasu ich wykonania.

5. Po akceptacji projektu graficznego i przed przystąpieniem do realizacji programowania wymagana jest dopłata do pełnej kwoty transakcji.

 

III. Wdrażanie

1. Po akceptacji projektu graficznego oraz wykonaniu wszelkich ewentualnych poprawek projekt trafia do realizacji i na tym etapie nie ma możliwości wykonania żadnych zmian, jedynie w razie ewentualnych błędów w działaniu lub konieczności wprowadzenia drobnych zmian zostają one uwzględnione za naszą zgodą.

2. Programowanie projektu trwa do 7 dni roboczych, dla rozbudowanych projektów do 14 dni roboczych.

3. Po wdrożeniu grafiki otrzymują Państwo wszystkie pliki, które wymagane są do działania szablonu/sklepu/strony itp. za dodatkową opłatą przewidziane jest możliwość instalacji z wyłączeniem stron www oraz sklepów których instalacja jest darmowa. Również dopłacie podlega PSD wykonanego projektu.

4. Po otrzymaniu wszystkich plików należy zapoznać się w przypadku szablonu ebay/allegro z plikiem instrukcji instalacji oraz użytkowania szablonu.

 

IV. Hosting

1. Opłaty za utrzymanie takich usług jak szablon allegro, szablon eBay, strona/sklep WWW:

a. Szablon allegro, szablon ebay, sklep ebay – 70zł za 365 dni *

b. Strona WWW (statyczna/CMS) – 180zł za 365 dni*

c. Sklep internetowy – 180zł za 365 dni *

* Ostatecznie cena za hosting wyceniana jest indywidualnie i w razie nadmiernego wykorzystania serwera cena może ulec zmianie jednak nie więcej jak o 50% całkowitych kosztów hostingu.

2. W przypadku braku opłacenia usługi hostingu po zakończonym okresie darmowym Państwa pliki zostają usunięte z naszego serwera – nie przywracamy kopii zapasowych oraz nie przesyłamy usuniętych ówcześnie plików.

3. Usługa hostingu plików szablonów aukcyjnych oraz stron internetowych nie obejmuje dodania Państwo konta FTP lub podaniu danych do logowania na konto hostingowe, usługa dotyczy wyłącznie utrzymania Państwa plików graficznych oraz plików – stron internetowych, do prawidłowego ich funkcjonowania i nie obejmuje dodatkowych plików.

4.. Korzystanie z usługi hostingu plików nie jest wymagane do prawidłowego funkcjonowania usług, w przypadku braku chęci korzystania z naszych usług mają Państwo 180 dni w (przypadku szablonów aukcyjnych) oraz 365 dni (w przypadku stron internetowych) na przejście na własny hosting plików.

5. Wpłaty za hosting nie podlegają zwrotowi za niewykorzystany okres.

 

V. Postanowienia ogólne:

1. Kontakt w sprawie usług,poprawek pytań itp. prowadzimy w formie elektronicznej, na wiadomości odpowiadamy błyskawicznie zazwyczaj w przeciągu kilkunastu minut od 08:00 do 15:00 w dni robocze. Duże projekty dopracowywane są również za pomocą rozmowy telefonicznej, aczkolwiek wszystkie poprawki dla projektów należy przesłać w formie wiadomości e-mail.

2. W przypadku gdy zakupiona usługa odbiega wymaganiami oraz dodatkowymi życzeniami od standardowej wyceny, zastrzegamy sobie prawo do następujących działań:

a) Wyceny indywidualnej oraz wystawieniu rachunku na dodatkowe koszta.

b) Zwrot wszystkich wpłaconych środków na konto klienta oraz rezygnacja z realizacji zlecenia.

3. Wpłacając należności z tytułu realizacji zamówienia na konto nasze firmowe akceptują Państwo postanowienie w/w regulaminu.

4. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie usług o czym będziemy informować Państwa przez naszą stronę na portalu https://www.facebook.com/exioweb/ lub stronie głównej naszego portalu.

5. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie drogą elektroniczną w formie korespondencji e-mail podczas realizacji całości zlecenia/usługi.

 

 

** Poprawki nie obejmują stworzenia nowej wersji graficznej oraz zmiany układu gdyż układ wybierany jest przed przystąpieniem do tworzenia projektu graficznego.

 

Dane do wpłat:

Kamil Miłkowski EXIO
PKO BANK POLSKI
PL 62 1020 5242 0000 2302 0326 4512
Numer NIP: 9880293736, Numer REGON: 022323743,